سبلان

1394/05/15

قله ی سبلان

/ 1 نظر / 53 بازدید
ناهید

همه آرزویم برایت سربلندی و سرافرازیست... آرزو دارم هر روزت قله ای باشد که بر بلندای آن بیایستی... در تک تک فتح هایت در کنارت مرا داری که دست در دست تو برایت آرزوی بهترین ها را دارم، بهترین من...[گل][گل][گل][گل][گل][گل]